Valu

Valutekniikat

Tarkkaan valitut raaka-aineet yhdistettynä tinkimättömään ammattitaitoon takaavat korkean laadun. Asiantuntemuksemme perustuu vuosikymmenten mittaiseen kokemukseen. Hallitsemme koko valmistusketjun alusta loppuun saakka. Valvomme ja kehitämme laatua jatkuvasti.

Keskipakovalu

keskipako_valu

Keskipakovalussa sula kaadetaan teräsmuottiin, joka pyörii joko vaaka- (kuvassa) tai pystyasennossa. Muottia jäähdytetään ulkopinnasta vesijäähdytyksellä, joka varmistaa suunnatun jäähtymisen. Valumenetelmä tuottaa tiiviitä ja tasalaatuisia valukappaleita. Sulassa mahdollisesti oleva huokoisuus suotautuu sisäpinnalle, joka poistetaan esirouhinnassa. Asiantuntemus perustuu vuosikymmenten mukanaan tuomaan kokemukseen sekä prosessiimme, jossa voimme hallita koko valmistusketjun.

Jatkuvavalu

jatkuva_valu

Jatkuvavalussa sula virtaa lämpimänäpitouunista upokkaan alaosassa olevaan grafiitista valmistettuun kokilliin. Kokillia jäähdytetään vesikiertoisella manttelilla, joka varmistaa voimakkaasti suuntautuneen jäähtymisen. Valettaessa ainesputkia kokilliin liitetään sisämuodot tuottava kokilli, jonka läpi sula virtaa muottionteloon. Valumenetelmällä pystytään valmistamaan mittatarkkoja aihioita jatkokoneistusta varten. Automaattikoneistukseen menevät tangot on suoristettava erikseen ennen toimittamista.


Valumateriaalit

Pronssiseoksia käytetään koneenrakennuksessa, kun haetaan hyviä liukuominaisuuksia sekä hyvää kestoa myös merivedessä ja kemiallisessa korroosiossa. Materiaaliryhmä on erittäin laaja. Pronssiseokset soveltuvat niin kuivavoiteluun ja suureen lujuuteen kuin koneistettavuuteen ja viimeisteltävyyteen.

Tinapronssit

Tinapronsseissa suuri lujuus yhdistyy parhaaseen kulumiskestävyyteen. Niitä suositellaan, kun vaatimuksena on tarkka mitoillaan pysyminen voimakkaiden ja iskumaisten kuormitusten alaisena. Vastapinnan tulisi mielellään olla kova ja karkaistu. Tinapronssit eivät mukaudu reunapuristukseen, mutta kestävät hyvin merivettä.

Alumiinipronssit

Alumiinipronssit ovat suuren lujuuden rakenneaineita, jotka tunnetusti kestävät korroosiota. Liukumisominaisuudet ja kulumiskestävyys ovat puolestaan huonompia kuin edellä mainituissa seoksissa. Liukulaakerikäyttöön suositellaan vain silloin, kun tinapronssien lujuusarvot eivät riitä. Kestävät hyvin merivettä.

Punametalli

Punametalli on taloudellisin ja eniten käytetty liukulaakerimateriaali yleiskäyttöön. Se kestää hyvin merivettä. Myös kulumiskestävyys ja liukumisominaisuudet ovat hyvät. Hiekkavalettuna sitä ei suositella liukulaakerikäyttöön, koska tässä tapauksessa se ei kestä merivettä.

Lyijytinapronssit

Voitelun ollessa ajoittaista tai puutteellista, lyijytinapronssit ovat kulumiskestävyydeltään ja liukumisominaisuuksiltaan parhaita laakeripronsseja. Lyijytinapronssit sopivat myös vesivoiteluun. Ne mukautuvat reunapuristukseen ja kestävät hyvin merivettä.

Erikoismessinki

Lujuusominaisuuksiltaan punametallia ja tinapronsseja parempi erikoismessinki on lähes alumiinipronssien luokkaa. Koneistettavuudeltaan se on alumiinipronssia parempi, mutta kulumiskestävyydeltään ja liukumisominaisuuksiltaan punametallia ja tinapronsseja heikompi. Seos on muokattavissa.