Valimossa toiminnan ydin

Tarkkaan valitut raaka-aineet yhdistettynä tietoon parhaista seossuhteista kuhunkin käyttötarkoitukseen takaavat tehokkaan tien tavoiteltuun lopputulokseen. Valimon ansiosta Johnson Metall voi toimia asiakkaan todellisena tuotekehityskumppanina, sillä koko tieto-taitomme ja kokemuksemme on asiakkaittemme käytössä. Valmistettavat valuerät tutkitaan ja dokumentoidaan. Näin voidaan varmistaa, että valuerä täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Samalla lopputuote on tarvittaessa jäljitettävissä aina valuerään asti.